Ponedeljek, 04 december 2023
Iskanje

V novem prostorskem načrtu vizija za nadaljnji razvoj

V Števerjanu se začenja postopek za pripravo novega prostorskega načrta

6. dec. 2022 | 7:33
Dark Theme

Po približno 30 letih bodo dobili nov prostorski načrt. Na nocojšnjem zasedanju občinskega sveta v briški občini bo beseda tekla tudi o novem načrtu, ki bo pokazal smer prihodnosti za Števerjan. Nov prostorski načrt bo tudi omogočal »večjo jasnost in preglednost v odnosu med upravo in občani,« pravijo z občine. Nov dokument bo začrtal vizijo za razvoj vasi v prihodnjih desetletjih ter omogočil upravi, »da bo lažje sprejemala spremembe in tako sledila potrebam prebivalcev občine«.

Vinogradi ali gradnja

Števerjanska občina je več let spremljala postopek za spremembo prejšnjemu načrtu. Približno 30 prošenj občanov je čakalo na odgovor, polovica teh pa je naposled prejela pozitivno mnenje. Zaostale so prošnje za drugačno namembnost zemljišč – povečini je šlo za prošnje po uporabi površine za vinogradniške potrebe. Uprava bo »med drugim zahtevala opustitev določenih omejitev,« poudarjajo še na občini. Kot primer navajajo »zemljišča, ki so terasirana in je razvidno, da je na njih nekdaj rastel sadovnjak ali vinograd, danes pa divja gozd«. Tu je omejitev cone E2 »nesmiselna« in bi jo bilo treba spremeniti v cono E4, poudarjajo na občini.

Kmalu načrtovanje

Števerjanska občinska uprava se je januarja leta 2020 prijavila na deželni razpis Centralne direkcije za infrastrukturo in prostor, ki predvideva kritje 80 odstotkov stroškov za priprav načrta, namenjenega prilagoditvi in uskladitvi novonastalih ali že veljavnih splošnih prostorskih aktov občine deželnemu krajinskemu načrtu. Občina je zaprosila za 75.000 evrov, trenutno so prejeli približno 13.000 evrov, predvidoma pa naj bi v prihodnje prejeli celoten znesek. »Najprej bomo začeli s prvo tranšo. Našli smo podjetje, ki bo pripravilo načrt, do konca leta jim bomo najbrž poverili nalogo. V približno poldrugem letu bi se postopek moral zaključiti, žal pa vemo, da je težko napovedovati časovnico,« poudarja števerjanski podžupan Marjan Drufovka.

»Vprašati se moramo, kakšen Števerjan želimo za prihodnjih 20, 30, 40 let. Načrta namreč ne bomo spet delali v kratkem času. Vemo, da v Števerjanu ne bo industrijskih ali obrtnih con, smer razvoja pa je, poleg kmetijstva, nedvomno usmerjena v turizem. Treba bo najti nove prijeme, da to čim bolje izkoristimo,« poudarja Drufovka.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava