Četrtek, 23 maj 2024
Iskanje

DOSTOPNOST: Dovolj bi bilo pogledati čez mejo

Gorica |
16. jan. 2023 | 16:41
    Dark Theme

    Med občinami, ki še nimajo načrta za odstranjevanje arhitektonskih ovir PEBA, je tudi Gorica. Lani poleti so nam sogovorniki optimistično napovedovali, da bo predstavljen jeseni, zdaj pa kaže, da se bodo prihodnji teden sestali predstavniki občine, deželne konzulte invalidov in deželnega središča za ozaveščanje na temo arhitekturnih ovir ter začeli o njem šele ... razpravljati.

    Pomanjkanje načrta seveda nikakor ne pomeni, da doslej v Gorici ni bilo premikov v smeri večje dostopnosti in da občina ni iskala rešitev, ki bi gibalno oviranim, pa tudi slepim in slabovidnim ter mamicam z vozički izboljšale življenja. Ker se morajo javne ustanove pri vseh obnovitvenih delih držati predpisov tudi na tem področju, je goriško mestno središče iz vidika klančin kolikor toliko urejeno, tega pa nikakor ni mogoče trditi za periferijo, kjer so razmere klavrne. Po besedah predstavnikov društev, ki si prizadevajo za enakopravnost invalidov, »za dostopnost niso dovolj novi pločniki«, marsikaj pa bi bilo treba postoriti - in to takoj - tudi v vidiku EPK 2025. Med turisti, ki bodo obiskali naše kraje, bodo namreč nedvomno tudi ljudje s posebnimi potrebami. Slepi in slabovidni se bodo veselili taktilnih kart, s katerimi so v prejšnjih letih hvalevredno opremili več pomembnih stavb, po drugi strani pa Gorica ne razpolaga niti z javnimi stranišči ali tehnologijo, ki bi omogočala uporabo pametnih belih palic LETIsmart. Vodilnih taktilnih oznak za slepe in slabovidne je v mestu premalo, isto velja tudi za semaforje z zvočnimi signali.

    Na tem področju Občina Gorica krepko zaostaja za novogoriško, ki se je problematike dostopnosti ranljivih skupin sistematično lotila že pred mnogimi leti: prvi akcijski načrt je bil na podlagi analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica pripravljen za obdobje 2012-2015, na podlagi realizacije posameznih ciljev pa si je prislužila listino Občine po meri invalidov. Da bi naziv ohranila, je občina skupaj s svetom za invalide in invalidskimi organizacijami ter inštitucijami pripravila še akcijski načrt za obdobje 2016-2019, nakar je naredila še korak dlje in sprejela Strateški načrt dostopnosti Mestne občine Nova Gorica, ki opredeljuje, kako naj občina v bodoče rešuje težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev. Še en cilj iz strategije dostopnosti so dosegli v prejšnjih dneh, ko so na spletni strani novogoriške mestne občine zagotovili skladnost z mednarodnimi standardi in zakonodajo ter tako vsem omogočili enakopraven dostop do vsebin. Spletna stran je zdaj prijazna za vse: tudi Novogoričani, ki imajo težavo z vidom in drugimi oviranostmi, lahko sami pridobivajo informacije, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Po kriterijih dostopnosti WAI je sicer urejena tudi spletna stran Občine Gorica, pomembno pa bi bilo, da bi v korak z novogoriško stopila tudi pri dolgoročnem načrtovanju.

    Če želite komentirati, morate biti registrirani