Petek, 30 september 2022
Iskanje

Kako glasujemo

Volitve bodo v nedeljo, 25. septembra

FJK |
22. sep. 2022 | 7:33
Dark Theme

V nedeljo, 25. septembra, bodo od 7. do 23. ure potekale predčasne parlamentarne volitve. To bodo prve volitve, ki bodo potekale po novih določilih, ki so dodobra zmanjšali število poslancev in senatorjev. Tako bo nova poslanska zbornica štela le 400 poslancev, od katerih bo 146 izvoljenih po večinskem sistemu v t. i. uninominalnih okrožjih, 245 pa v okviru proporcionalne kvote. Enega poslanca bo dalo edino okrožje Doline Aoste, osem pa jih bodo izvolili v okrožjih v tujini.

Novi senat bo štel 200 senatorjev: 67 jih bodo izvolili po večinskem, 122 pa po proporcionalnem sistemu. Enega senatorja bodo izvolili v edinem okrožju Doline Aoste, vseh šest na Trentinskem - Južnem Tirolskem pa v uninominalnih okrožjih, medtem ko bodo v okrožjih na tujem izvoljeni štirje senatorji.

ZA SENAT BODO VOLILI TUDI 18-LETNIKI

Novost letošnjih parlamentarnih volitev bo tudi ta, da bo tudi volitve za senat dostopne vsem polnoletnim državljankam in državljanom, medtem ko je bilo doslej obvezno dopolniti 25 let.

OKROŽJA V FJK

Tako kot po vsej državi so tudi v FJK zmanjšali število poslanskih in senatorskih mest. Medtem ko je naša dežela v preteklosti izvolila 13 poslancev in sedem senatorjev, bo po novem lahko poslala v Rim le osem poslancev in štiri senatorje. Trije poslanci bodo izvoljeni po uninominalnem, pet pa po proporcionalnem sistemu. Med senatorji bodo enega izvolili po uninominalnem, tri pa po proporcionalnem sistemu.

V FJK se bomo volivci odločali za podporo kandidatom v okviru treh okrožij za poslansko zbornico in enega okrožja za senat.

Za poslansko zbornico so okrožja sledeča:

1) U01 (bivša pordenonska pokrajina skupaj s Karnijo, Kanalsko dolino, Pušjo vasjo, Bilo in Rezijo);

2) U02 (preostali del bivše videmske pokrajine vključno z Bordanom, Guminom, Bardom, Tipano in Trasaghisom vse do morja);

3) U03 (bivši tržaška in goriška pokrajina).

Za senat bo eno samo okrožje za celo deželo U01 (Trst).

KAKO SE VOLI

V vsakem okrožju bo posamezni volivec prejel dve glasovnici: glasovnica roza barve bo za poslansko zbornico, glasovnica rumene barve pa za senat. Na vsaki bo na vrhu ime in priimek kandidata v uninominalnem okrožju ter simboli liste stranke oz., če bo šlo za koalicijo, več strank, ki so povezane s kandidatom, zraven simbolov pa imena kandidatov, ki nastopajo v okviru proporcionalne kvote. Voli se na več načinov:

1) s tem, da se prekriža simbol strankine liste oz. ene od list morebitne koalicije: tako izražen glas velja tudi za kandidata v uninominalnem okrožju;

2) s tem, da se prekriža ime in priimek kandidata v uninominalnem okrožju: glas velja tudi za povezano listo, če je le-teh več pa se porazdeli med sodelujoče liste glede na število glasov, ki ga je v vseh okrožjih prejela vsaka od teh;

3) s tem, da se prekriža bodisi ime in priimek kandidata v uninominalnem okrožju kot ime in priimek kandidatov proporcionalne kvote;

4) s tem, da se prekriža bodisi simbol ene od list bodisi ime in priimek kandidatov proporcionalne kvote.

Če se prekriža ime in priimek kandidata v uninominalnem okrožju neke stranke in simbol liste, ki pa ni povezana z njim, je glas neveljaven, saj volitve za poslansko zbornico in senat ne predvidevajo ločenega glasovanja.

IMETI VOLILNO IZKAZNICO

Volivci bodo morali s seboj imeti osebni dokument (osebno izkaznico – tudi zapadlo – z osebno fotografijo, dalje izkaznico Nacionalnega združenja častnikov v pokoju z osebno fotografijo in potrdilom enega od vojaških poveljstev ali izkaznico kakega poklicnega združenja, vedno z osebno fotografijo) in volilno izkaznico. Kdor nima slednje, si jo lahko pravočasno priskrbi v volilnem uradu občine, kjer ima stalno prebivališče. Volilni uradi občin bodo vsekakor odprti 23. in 24. septembra od 9. do 18. ure ter na dan volitev, 25. septembra, od 7. do 23. ure.

KDO LAHKO VOLI ZUNAJ SVOJE OBČINE

Po zakonu imajo možnost voliti zunaj občin, kjer imajo stalno bivališče, samo nekatere kategorije volivcev:

1) osebe, ki so hospitalizirane v bolnišnicah oz. zdraviliščih;

2) vojaške osebe in pomorščaki;

3) pripadniki sekcijskih volilnih uradov in sil javnega reda;

4) predstavniki posameznih list, ki se na določenem volišču nahajajo po nalogu svojih strank in če so volivci istega proporcionalnega volilnega okrožja za poslansko zbornico in iste dežele za senat.

Za volivce, ki ne spadajo v omenjene kategorije in bodo morali za volitve prispeti v lastno občino in na svoje volišče, so predvidene olajšave pri nakupu vozovnic za vlak, letalo ali ladjo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava