Nedelja, 03 december 2023
Iskanje

Rojc (DS): Redni razpis za slovenske šole potrebuje poseben zakonski ukrep

Natečaja še niso razpisali zaradi sprememb določil za zaposlovanje šolnikov

FJK |
25. nov. 2022 | 18:45
Dark Theme

Potreben je poseben zakonski ukrep, ki naj Deželnemu šolskemu uradu za Furlanijo - Julijsko krajino omogoči, da razpiše redni natečaj za zaposlovanje učnega osebja na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji na podlagi določil, ki so veljala pred začetkom veljave novih 30. aprila letos. To zato, da bi se kandidatom slovenskih šol zagotovila pridobitev habilitacije za poučevanje, predvsem pa, da bi se zagotovil poseben sistem zaposlovanja, prilagojen slovenskim šolam v FJK, ter zato, da se preprečijo neenako obravnavanje kandidatov ter verjetne pritožbe. To piše v pismu, ki ga je slovenska senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka) naslovila na italijanskega ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditaro, pri čemer napoveduje tudi zadevni popravek k državnemu proračunu, ko bo o le-tem tekla beseda v senatu.

Deželni šolski urad za FJK namreč še ni razpisal rednega natečaja za zaposlovanje profesorjev na slovenskih prvo oz. drugostopenjskih (nižjih in višjih) srednjih šolah. To zato, ker je 30. aprila letos začela veljati zakonska uredba o nujnih ukrepih za izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost št. 36/2022. Le-ta v svojem 44. členu spreminja pogoje za pridobitev habilitacije za šolnike: po novem namreč udeležba na natečaju ne bo dovolj, opraviti bo treba tudi univerzitetne tečaje, na katerih bi morali kandidati pridobiti 60 kreditov. Univerze pa še niso prejele navodil oz. smernic glede priprave tečajev, zato se je zataknilo tudi z razpisom za slovenske šole.

Slovensko šolstvo v Italiji je tako – skupaj z italijanskim – zopet postalo žrtev zamud pri dohajanju spreminjanja zakonskih določil. Drugače je Deželni šolski urad za FJK že stopil v stik z univerzami in ministrstvom, stekla so tudi srečanja med uradom, Sindikatom slovenske šole ter krovnima organizacijama Slovencev v Italiji, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij s ciljem, da se zadeva premakne z mrtve točke. K temu bi lahko prispeval ustrezen popravek, ki ga zdaj napoveduje senatorka Rojc, ki v pismu ministra Valditaro obenem tudi spominja, da se državni zakon za zaščito slovenske narodne skupnosti št. 38/2001 kar zadeva šolsko področje povečini še vedno ne izvaja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava