Nedelja, 07 avgust 2022
Iskanje

Vsi smo odgovorni za kakovost zraka

Zelo problematično je nepravilno kurjenje na les; pozitivno letno poročilo deželne agencije Arpa

FJK |
28. jun. 2022 | 9:36
Dark Theme

Kakovost zraka v deželi Furlaniji - Julijski krajini je na splošno zelo dobra, na večini ozemlja pa celo odlična. Takšna je ocena deželne agencije za okolje oziroma Arpe, ki je na podlagi rednega spremljanja prisotnosti različnih onesnaževal v ozračju, objavila dokaj spodbudno poročilo o kakovosti zraka za leto 2021. V obsežnem dokumentu so raziskovalci podrobno predstavili pomen podatkov, ki jih vsakodnevno zbirajo na 35 meritvenih postajah v različnih krajih, pri čemer izstopa nekaj kritičnih vrednosti, ki se kljub splošni pozitivni sliki pojavljajo v nekaterih, sicer omejenih območjih. Tu se koncentracija ozona in benzopirena približuje meji, ki jo dopušča zakonodaja, čeprav še vedno ostaja od nje precej oddaljena.

Med najbolj problematičnimi delci, ki v ozračju vztrajajo v prevelikih, čeprav še zdaleč ne nevarnih količinah, je benzopiren. Ta je prisoten povsod, še največ pa ga je v Karniji in Tolmeču, kjer je domače kurjenje na les ustaljena praksa. Kljub temu, da gre za okolju najbolj prijazen način kurjenja – les je vrsta obnovljive biomase –, lahko individualna kurišča močno onesnažujejo. V gospodinjstvih se namreč namenja premalo pozornosti vzdrževanju peči in čiščenju dimnikov, napačen pa je tudi postopek kurjenja. Prepogosto se dogaja, da v peč naložimo vlažne ali prevelike kose lesa oziroma pelete slabe kakovosti. Kuri se tudi embalaža, plastika, potiskan papir, zaradi prenaložene peči je dotok kisika premajhen. Tovrstno kurjenje tako postane potratno in okolju škodljivo, zato bo agencija Arpa v naslednjih tednih izvajala posebno komunikacijsko kampanjo, ki jo predvideva nov deželni načrt za kakovost zraka, in katere namen bo ravno osveščanje ljudi o pravilnem kurjenju.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava