Sreda, 27 september 2023
Iskanje

Naj se prekine izvajanje novega sistema tarif za porabo vode

Občinski svet podprl resolucijo svetnikov opozicije

Trst |
25. sep. 2019 | 15:59
Dark Theme

Tržaški župan Roberto Dipiazza in občinski odbor naj pri družbi AcegasApsAmga preverita možnost prekinitve uveljavljanja novega sistema tarif za koriščenje vode ter zlasti ukinitev retroaktivnosti pri zaračunavanju stroškov in določitev enotnega roka za izračunanje po novih kriterijih. Obenem naj deželno upravo Furlanije - Julijske krajine spodbudi k imenovanju članov odbora uporabnikov, kot to predvideva deželna zakonodaja. K temu župana in odbor poziva resolucija, ki so jo vložili občinski svetniki opozicije, na zadnji seji občinskega sveta 23. septembra pa je doživela tudi podporo desnosredinske večine, tako da je bila podpora tako rekoč soglasna (samo en svetnik se ni udeležil glasovanja).

Dogajanje v občinskem svetu so pozdravili predstavniki levosredinske opozicije (Demokratske stranke, Slovenske skupnosti, Občanov in Open FVG), ki so danes dopoldne na tiskovni konferenci v občinski palači orisali vsebino resolucije. Le-ta izhaja iz ugotovitev o posledicah sklepa državnega regulatorja ARERA, ki je v želji, da se spričo velikih razlik na vsedržavni in deželnih ravneh uredi področje zaračunavanja tarif za koriščenje vode, uvedel nov sistem z novimi tarifami na podlagi števila članov posameznih družin oz. gospodinjstev. Izvajanje je steklo s 1. januarjem 2018, dokončno pa bi morale nove tarife začeti veljati s 1. januarjem 2022. Družba AcegasApsAmga pa jih je začela upoštevati kar takoj, pri čemer je prišlo do diskriminacij, saj nekatere družine, ki so sporočile število svojih članov, plačujejo račune za vodo po novem sistemu, druge pa še po starem, medtem ko so številnim podjetjem in javnim lokalom račune oblikovali po novih tarifah tudi retroaktivno, se pravi za nazaj, zaradi česar so začeli prejemati astronomske račune, ki postavljajo pod vprašaj sam obstoj teh gospodarskih dejavnosti. Obenem je novi sistem bolj ugoden za številčne družine, medtem ko je za Trst značilen visok odstotek enoceličnih družin (gre npr. za matere samohranilke ali starejše osebe oz. upokojence), ki so zaradi tega prikrajšane.

Vse te težave bi bil lahko obravnaval poseben odbor uporabnikov storitev, ki ga predvideva deželni zakon iz leta 2016 o ustanovitvi enotnega deželnega regulatorja za storitve dobave vode in ravnanja z odpadki AUSIR, vendar se še ni oblikoval. Od tod poziv županu, naj se pri družbi AcegasApsAmga zavzame za prekinitev izvajanja novega sistema, pri deželni upravi pa za imenovanje omenjenega odbora. Pri tem se seveda upa, da bodo besedam sledila dejanja, župan in občinski odbor pa imata po sprejetju resolucije 45 dni časa, da poročata o tem, kar je bilo narejeno.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava