Četrtek, 25 julij 2024
Iskanje

Dragocena zapuščina Lojzke Bratuž in njene družine v dobrih rokah

Semeniška knjižnica v Gorici bo ustvarila fond Bratuž. V Feiglovi knjižnici izdaje založbe Luč, v zgodovinskem odseku NŠK šolski zvezki.V negovanje spomina vključeni tudi knjižnica Dušana Černeta, ZCPZ, ZSKP, center Komel, Šolski muzej v Ljubljani, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici in kulturno središče na Placuti

Gorica |
19. jun. 2024 | 6:32
Dark Theme

Danes bi Lojzka Bratuž praznovala svoj 90. rojstni dan. Rodila se je 19. junija 1934, umrla pa je 4. maja 2019. Bila je izredno zaslužna za raziskovanje goriške zgodovine. Bila je častna članica Slavističnega društva Slovenije, leta 2007 jo je skupaj z bratom Andrejem takratni predsednik republike Giorgio Napolitano odlikoval z nazivom komendnika, za svoje delo je prejela celo vrsto priznanj in nagrad. Po njeni smrti je v Šorli-Bratuževi hiši ostala izredno dragocena zapuščina, ki sta jo podedovala najbližja sorodnika, Vera in Igor Tuta.

»V hiši družine Bratuž-Šorli v Ulici Uga Foscola v Gorici so bile izredne dragocenosti. Z bratom sva si prizadevala, da bi v stavbi uredili spominsko hišo, vendar se ni izšlo. Ker nisva prodrla s to željo, sva hišo prodala, sicer sva zadovoljna, ker je šla v roke občutljivim ljudem, glasbenikom, ki bodo gojili spoštljiv spomin na družino Bratuž-Šorli,« pravi Vera Tuta in pojasnjuje, da je bil v hiši v Ulici Uga Foscola izredno bogat knjižni fond raznih rodbin, pa tudi Andrej in Lojzka sta kupovala veliko knjig.

Kmalu bo čas za odprtje

»Nobena knjižnica ni imela dovolj prostora, da bi prevzela knjižni fond v celoti, zato se je bila zapuščina delila med več ustanovami. Semeniška knjižnica v Gorici je tako prevzela približno 4000 knjig. V bistvu gre za institucijo, kjer je Lojze Bratuž poučeval glasbo, medtem ko je bil njegov brat Jožko profesor latinščine in grščine. Med njegovimi dijaki je bil tudi Alojz Rebula, ki se je ravno po njegovi zaslugi zaljubil v grščino. V semeniški knjižnici so ustvarili poseben fond Bratuž. Z delom končujejo in bo kmalu čas za odprtje,« razlaga Vera Tuta in nadaljuje : »Marsikaj je dobila tudi Feiglova knjižnica v Gorici, na primer izdaje založbe Luč iz medvojnega obdobja, s katerimi bodo zapolnili svoje zbirke. Poleg tega je zgodovinski odsek Narodne in študijske knjižnice prevzel razne predmete in zvezke, tudi Lojzkine in Andrejeve šolske zvezke. V enem izmed teh je Andrej opisal aretacijo svoje mame Ljubke Šorli.«

Argentinsko literaturo in publicistiko bo zdaj hranila knjižnica Dušana Černeta iz Trsta, saj je Ljubka Šorli je imela stike tudi z Argentino, kamor je pošiljala svoje pesmi.

Muzikalije ostale v Gorici

»Kar nekaj je bilo tudi šolskih knjig iz Trsta in Gorice. To gradivo je prevzel Šolski muzej v Ljubljani. Vse muzikalije so ostale v Gorici, in sicer v Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel, ki hrani zdaj instrumentalno glasbo za orgle, klavir, violino itd. Poleg tega je center Komel prevzel tudi operne partiture, ki sta jih Lojzka in Andrej podedovala od strica Jožka Bratuža, in tudi vse muzikološke knjige. Cerkvena zborovska literatura je šla Združenju cerkvenih zborov iz Gorice, posvetna zborovska literatura pa Zvezi slovenske katoliške prosvete. V hiši je bilo kar nekaj tudi zelo dragocenih dokumentov; dobil jih je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici,« našteva Vera Tuta.

Od podatkov do fotografij

Kdorkoli išče podatke družine Bratuž-Šorli in fotografije, jih zdaj dobi v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, kjer po novem hranijo tudi rokopise skladb Lojzeta in Andreja Bratuža, korespondenco med Lojzetom in Ljubko Šorli, pisma, ki jih pošiljal iz Srbije Lojzetov brat Karel.

»Lojze je imel štiri brate. Najstarejši je bil Karel, ki je bil najprej oficir v Kraljevini Jugoslaviji in zatem v SFRJ. Tista družinska veja se nadaljuje danes v Beogradu,« pravi Vera Tuta in opozarja, da sta si Lojzka in Andrej veliko dopisovala tudi s kardinalom Alojzijem Ambrožičem v Torontu.

Tudi članki o Lojzetovi smrti

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je prevzel tudi vsa odlikovanja, časopisna poročila, spominske članke.

Ohranilo se je vse, kar so pisali časopisi ob Lojzetovi smrti, poleg tega tudi sožalja, ki so jih prejeli iz najrazličnejših sredin iz Italije in sploh celega sveta, kar priča o razgledanosti in o številnih stikih Bratuževe družine na zelo visoki kulturni ravni.

Nazadnje je nekaj malenkosti o Marijini družbi in delovanju na Placuti šlo tamkajšnjemu prenovljenemu kulturnemu središču.

Ob 90-letnici rojstva Lojzke Bratuž Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice vabi na spominsko mašo, ki bo danes ob 20. uri v cerkvi sv. Ivana v Gorici.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava