Sobota, 27 maj 2023
Iskanje

Kandidatov je šestnajst

Razpis za delovno mesto direktorja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO

Gorica |
22. jan. 2022 | 8:29
Dark Theme

Na razpis za delovno mesto direktorja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki se je zaključil včeraj, je prišlo 16 prijav. Imen kandidatov v tej fazi postopka na omenjenem združenju ne morejo razkrivati. Do konca januarja predvidevajo imenovanje tričlanske komisije, ki bo kandidature pregledala, preverila in ocenila. Funkcijo bo izbranemu kandidatu podelila skupščina EZTS GO predvidoma marca.

Razpis predvideva zaposlitev direktorja za določen čas, in sicer za tri leta z možnostjo podaljšanja. Kandidati morajo ob splošnih pogojih, med katerimi je takojšnja razpoložljivost za zasedbo razpisanega delovnega mesta, izpolnjevati tudi posebne pogoje, od strokovne izobrazbe do najmanj triletnih strokovnih izkušenj v javnem sektorju ali drugih organizacijah javnega prava z vlogo koordinacije človeških virov in mednarodnih odnosov ter evropskega načrtovanja, odličnega znanja vsaj enega od dveh delovnih jezikov EZTS GO, torej italijanščine ali slovenščine, in odličnega znanja angleščine. Z novim direktorjem se bo spremenila dosedanja praksa »posojanja« direktorjev s strani Informesta. Novi direktor bo za razliko od prejšnjih 100-odstotno zaposlen samo na EZTS GO.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava