Petek, 12 julij 2024
Iskanje

Prenovljene štukature zasijale izpod plasti barve in stoletja starega prahu

Konservatorsko-restavratorski posegi v ladji cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici

12. nov. 2021 | 10:03
Dark Theme

Te dni mineva 185 let, odkar so k zadnjemu počitku na Kostanjevici nad Novo Gorico položili zadnjega francoskega kralja Karla X. Umrl star 79. let kot edina žrtev kolere v Gorici. Ko je umiral, je skozi okno sobe gledal na Kostanjevico in izrazil željo, da bi bil v tamkajšnji samostanski cerkvici tudi pokopan. Prav cerkvica Gospodovega oznanjenja Mariji je tudi razlog za to pisanje, saj se je v njej konec oktobra zaključila ena izmed faz obnove v notranjosti. Ker je omenjena cerkev edina starejša sakralna kulturna dediščina v mestu, si nedvomno zasluži pozornost.Restavratorska dela v cerkvi na Kapeli so se začela že leta 2017. Tedaj je bila obnovljena freska na luneti slavoločne stene in prva tretjina stropa cerkvene ladje. Leto kasneje je bil restavriran preostali del stropa, štukature na njem so nastale po prvi svetovni vojni. Decembra 2019 se je projekt nadaljeval s konservatorsko-restavratorskim posegom na štukaturah ograje kora, na stenskih poslikavah ograje kora in okenskih špaletah na koru.

Tokratni konservatorsko-restavratorski posegi v ladji cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici so se začeli v letošnjem juliju. Projekt je obsegal konservatorsko-restavratorski poseg na štukaturah kapitelov, pilastrov in profiliranega venca v ladji cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici. »Delo je zajemalo območje od vhodne stene do polovice ladje (polovica celotnega dela). Izvedla se je pritrditev odstopljenih elementov, utrjevanje nosilca, pritrditev in fiksiranje odstopajočih delov na arhitekturni nosilec. Štukature so bile nato očiščene, utrjene, pokitane in retuširane, na nekaterih delih je bila nanesena nova pozlata. Iz pilastrov se je odstranila neustrezna sekundarna rjava preslikava. Barvna plast je bila utrjena, pokitane so bile vse večje in manjše poškodbe. Na koncu je sledila barvna izpopolnitev štukatur, barvno usklajevanje dodelanih plasti štukatur,« našteva odgovorna konservatorka Minka Osojnik, ki skupaj s kolegico Marto Bensa, odgovorno konservatorko-restavratorko bdi nad projektom. Obe sta zaposleni na novogoriški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dela je izvedla restavratorka iz Vidma Emanuela Querini s sodelavci. Dodatno so bile izvedene še sondažne raziskave barvnih tonov sten v ladij, ki bodo v pomoč pri pripravi barvne študije za oplesk sten v cerkvi. »Delo je bilo odlično opravljeno in zaključeno 20. oktobra. Restavratorska dela so bila tudi predstavljena širši lokalni skupnosti v okviru DEKD delavnice Zakladi naše Kostanjevice, ko si je dela v enem tednu pod strokovnim vodstvom ZVKDS ogledalo okoli 300 osnovnošolskih in predšolskih otrok in 30 odraslih,« dodaja Osojnikova.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava