Sobota, 27 maj 2023
Iskanje

»Skušal sem zapolniti vrzel v slovenskih berilih«

Primož Sturman, literarni ustvarjalec in profesor

Trst |
13. sep. 2020 | 8:45
Dark Theme

Primož Sturman (1980), avtor zbirke kratkih zgodb Gorica je naša, poučuje zgodovino in slovenščino na tržaškem liceju Slomšek. Kot eden izmed Osimo štipendistov se je v preteklem šolskem letu posvetil didaktiki sodobne slovenske književnosti v Italiji; na svojem enoletnem izobraževanju na Univerzi v Ljubljani je oblikoval snopič pol iz didaktike o sodobnih slovenskih ustvarjalcih, ki so v učnih načrtih za slovenščino prezrti in še vedno premali poznani.

Zakaj ste se odločili za sestavo učnega gradiva, ki zajema izbor odlomkov slovenskih avtorjev v Italiji?

Med svojim pedagoškim delom sem ugotovil, da je učno gradivo iz didaktike slovenske sodobne književnosti v Italiji, ki ga imamo učitelji na razpolago na slovenskih šolah v Italiji, žal pomanjkljivo. Najnovejši učbeniki slovenske literature so namreč stari nad trideset let. Za potrebe pouka književnosti na slovenskih višjih srednjih šolah pri nas so do leta 1991 izhajala v zamejstvu šolska berila Od antike do danes, Od prvih zapiskov do romantike in Besede naših dni, po osamosvojitvi Slovenije pa ni izšla več nobena antologija, ki bi v ospredje postavljala v osrednjeslovenskem prostoru prezrte avtorje in avtorice. Posamezni odlomki iz literarnih del naših avtorjev se seveda najdejo, težava pa je v tem, da so brez didaktično-pedagoškega aparata, ki bi dijake na njim primeren in hkrati strokoven način popeljal skozi branje in interpretacijo književnih del.

Katere avtorje in avtorice ste vključili v svoj izbor?

Vsak izbor je krivičen; enega pisca vključiš, drugega izpustiš, to je pač neizogibno dejstvo. Omejil sem se na dvanajst ustvarjalcev sodobne slovenske književnosti pri nas. Zvrst pesništva zastopajo Aleksij Pregarc, Marij Čuk, Alenka Tuta Rebula, Boris Pangerc in David Bandelj, zvrst pripovedništva Ivanka Hergold, Sergej Verč, Dušan Jelinčič, Marko Sosič in Igor Pison, gledališče predstavlja Boris Kobal, esejistiko pa Miran Košuta. Z omenjenim seznamom avtorjev sem torej skušal zapolniti vrzel, prisotno tako v naših berilih, ki so izhajala do leta 1991, kakor v berilih iz Slovenije. Moj izbor je seveda prostorsko in časovno omejen, je pa lahko dober osnutek za nadaljnji timski projekt.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava