Četrtek, 25 julij 2024
Iskanje

Ob Smoletovi Antigoni in Wilsonovih točkah tudi tesnoba in umetna inteligenca

S pisno preizkušnjo iz slovenščine se je danes na slovenskih višjih srednjih šolah na Tržaškem in Goriškem začela matura

Trst |
19. jun. 2024 | 10:03
Dark Theme

S pisno preizkušnjo iz slovenščine se je danes tudi na slovenskih višjih srednjih šolah na Tržaškem in Goriškem začela matura. Na Tržaškem je na slovenskih višjih srednjih šolah 99 kandidatov, na Goriškem pa 61. Nad nemotenim potekom mature pa bdi devet predsednikov in 87 članov izpitnih komisij, od katerih 48 notranjih in 39 zunanjih.

Od Zofke Kveder do tržaškega podeželja

Med naslovi tipologija A (»analiza slovenskega literarnega besedila«) so dijaki obravnavali Misterij žene Zofke Kveder in Antigono Dominika Smoleta, med nalogami tipologije B (»analiza in tvorba razpravljalnega besedila«) pa Štirinajst Wilsonovih točk, odlomek iz knjige Ethnos in topos tržaškega geografa Milana Bufona o življenju na podeželju ter pojem limitarianizma - omejitve osebnega bogastva. Kdor je izbral tipologijo C (»kritično pojasnjevalno razmišljanje o aktualni temi«) pa je imel na razpolago odlomek Suzane Tratnik o tesnobi in Zdravka Kačiča o umetni inteligenci.

Pri tipologiji A so torej maturantje analizirali literarno besedilo, pri tipologiji B so morali analizirati gradivo na voljo in sestaviti razpravljalno besedilo, pri tipologiji C pa so bili vabljeni, da kritično razmišljajo o aktualni temi.

Popolni naslovi vseh slovenskih nalog z navodili so na voljo tukaj.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava