Sreda, 24 april 2024
Iskanje

Območnemu srečanju ZKB po spletu sledilo 205 članov

Predstavniki uprave in direkcije orisali poslovni uspeh banke.

20. jun. 2020 | 12:29
Dark Theme

Dvestopet: toliko članov Zadružne kraške banke Trst Gorica je 19. junija sledilo prvemu spletnemu območnemu srečanju, ki ga je banka organizirala pred bližnjim občnim zborom, ki bo 26. junija v prvem, 30. junija pa v drugem sklicanju. Kot znano, bo letošnji občni zbor potekal v posebnih razmerah, ki jih narekujejo varnostni ukrepi za zajezitev pandemije virusa covid-19, fizična udeležba na njem ne bo mogoča, odločitve članstva bo zato posredoval pooblaščenec, notar Damjan Hlede, kateremu bodo morali člani do 24. junija javiti, kako so glasovali.

Zaradi covida-19 je tudi območno srečanje potekalo po spletu, poslovanje pa so orisali predsednik upravnega odbora Adriano Kovačič, direktorica Emanuela Bratos ter njena namestnika Dean Rebecchi in Ivo Cotič. Banka je v preteklem letu še izboljšala nekatere pomembne kazalce: tako je vsota zdravih posojil porasla za 36,5 milijona evrov oz. 12,5 odstotka v primerjavi z letom 2018. Hkrati se je vsota nedonosnih terjatev oz. slabih posojil v enakem obdobju zmanjšala za 4,8 milijona evrov, kako bo v nadaljevanju, pa je neznanka, saj se še ne ve, kakšne in kako dolgotrajne bodo posledice pandemije covida-19. ZKB je izboljšala tudi t. i. kazalec NPL Ratio oz. razmerje med nedonosnimi terjatvami in skupnimi krediti, ki je ob koncu lanskega leta znašal 8,49 odstotka.

Celotno operativno vsoto so v lanskem letu povečali za 62,9 milijona evrov in je tako presegla milijardo evrov. Končni dobiček lanskega poslovanja znaša 1.053.471,47 evra, kapital 47.886.717 evrov, izboljšala se je tudi kapitalska ustreznost CET 1, ki se je povišala na 18,9 odstotka. S tem je banka med drugim izboljšala tudi t. i. cost/income oz. razmerje med operativnimi stroški (ti so nižji za dobrih 1,4 milijona evrov oz. deset odstotkov) in posredniško maržo in to za 20 odstotkov. Drugače je banka v zadnjem letu nadaljevala krepitev digitalizacije, pandemija pa je to še pospešila.

Na srečanju je dejavnost skupine ZKB Mladi orisala Veronika Povsič, na srečanju pa so tudi podelili štipendije 28 mladim, ki so v lanskem letu opravili maturo oz. dosegli prvostopenjsko ali magistrsko univerzitetno diplomo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava