Petek, 22 september 2023
Iskanje

Raziskoval je trpljenje Slovencev pod fašizmom

V starosti 92 let umrl znani italijanski zgodovinar Enzo Collotti

8. okt. 2021 | 14:47
Dark Theme

V starosti 92 let je umrl znani italijanski zgodovinar Enzo Collotti, ki je mladost preživel v Trstu in je tudi poučeval na krajevni univerzi. Pokojni velja za enega najboljših poznavalcev in raziskovalcev nacizma ter fašizma, napisal je veliko knjig in esejev ter se pogostoma oglašal v javnosti. Znana je njegova polemika s kolegom Renzom De Felicejem, po katerem je fašizem užival velik konsenz v Italiji, kar je nedvomno res, Collotti je De Feliceju sicer očital, da je premalo izpostavljal nasilni obraz fašistične diktature, tudi v odnosu do Slovencev in Hrvatov.

V Trstu je Collotti bil med sodelavci revije Trieste, prijateljeval je s Carlom Schiffrerjem, Eliom Apihom in Teodorom Salom, s katerim je skupaj napisal tudi nekaj knjig. Sodeloval je s slovenskimi zgodovinarji na Tržaškem in v Sloveniji, posebno z Milico Kacin Wohinz. Vedno je trdil, da je italijanska javnost premalo seznanjena in osveščena o nasilni raznarodovalni politiki fašizma do Slovencev. Veliko se je ukvarjal tudi z Rižarno in v prvi osebi spremljal proces o njenih grozotah v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sodeloval je z Deželnim inštitutom za odporniško gibanje Furlanije Julijske krajine, ki se ga danes hvaležno spominja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava