Sreda, 27 september 2023
Iskanje
ZKB

Za poenotenje izrazoslovja na področju bančništva

ZKB in Slori s skupnim projektom za boljšo slovenščino v bančništvu

18. avg. 2022 | 14:21
Dark Theme

Čim bolj poenotiti slovensko izrazoslovje na področju bančništva in gospodarstva, da se v čim večji meri približa tistemu, ki je v rabi v širšem slovenskem prostoru, s tem pa priti tudi do večje profesionalizacije in izboljšanja kakovosti storitev. To je cilj projekta, ki ga Zadružna kraška banka Trst Gorica in Slovenski raziskovalni inštitut začenjata na jezikovnem področju in ki so ga predstavniki obeh ustanov danes dopoldne orisali na sedežu ZKB na Opčinah.

O projektu, ki ga bodo izpeljali v teku letošnjega leta, in ciljih le-tega sta za ZKB spregovorila predsednik upravnega odbora Adriano Kovačič in direktorica Emanuela Bratos, za Slori pa predsednica Sara Brezigar in direktor Devan Jagodic. ZKB ni samo bančna ustanova, ki mora poslovati profesionalno in ciljati na vedno boljše rezultate, ampak tudi slovenska banka in zato čuti dolžnost, da izboljša storitve tudi z jezikovnega vidika. Uveljavljanje dvojezičnosti predstavlja v bilanci banke določeno ekonomsko breme, ki pa jo v ZKB vidijo kot investicijo: da to tudi dejansko postane, pa je treba ciljati na visoko kakovost, pri čemer si želijo, da bi kakovostno sporazumevanje in pravilno izražanje postalo vsakodnevno. Povod za sodelovanje s Slorijem je bilo branje prispevkov v rubriki Jezikovna pošta v Primorskem dnevniku, je bilo rečeno na današnji predstavitvi, na kateri je bilo slišati tudi, da je sodelovanje z ZKB delček jezikovne politike Slorija, ki med drugim cilja, da bi človek ohranil stik s slovenskim jezikom tudi po zaključenem šolanju oz. študiju in vstopu v svet dela. Na inštitutu so veseli, da pri ZKB razmišljajo, kako jezik promovirati in krepiti tudi na področju bančništva in gospodarstva.

Prva faza projekta, ki se bo začela v prihodnjih dneh oz. tednih (prvi operativni sestanek bo že danes popoldne) in bo trajala do konca leta 2022, bo posvečena poenotenju slovenskega izrazoslovja na področju bančništva, pri čemer so predvidene tri oblike sodelovanja: tako bo tričlanska ekipa pripravila terminološki glosar, ki bo prosto dostopen za zaposlene, člane in druge interesente in bo vseboval najpogostejše izraze. Dalje bodo pripravili slogovni priročnik z najpogostejšimi slogovnimi oblikami in napakami, poleg tega bodo izvedli še izobraževalne delavnice (zaenkrat so predvidene štiri) za vodstvo banke. Pri tem so predstavniki obeh ustanov izrazili pričakovanje, da bo to le začetek dolgoročnega sodelovanja za izboljšanje kakovosti in količine rabe slovenskega jezika.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava