Sobota, 30 september 2023
Iskanje

»Mladi, prevetrite slovensko manjšino«

21. feb. 2017 | 19:54
Dark Theme

V Peterlinovi dvorani so sedeli mladi Frizijci z Nizozemske in Nemčije, Vlahi iz Srbije in Albanije, Nemci iz Rusije, Slovaške in Danske, Gradiščanski Hrvati iz Avstrije, Lužiški Srbi iz Nemčije, Kašubci s Poljske, Koroški Slovenci in Beneški Slovenci. Seminar Trenirajmo arhitekte, ki ga je v sodelovanju s krovno organizacijo mladih pripadnikov evropskih manjšin Mladina evropskih narodnih skupnosti (YEN), organiziralo društvo MOSP, je že v polnem teku. Na uradnem odprtju je zapela mladinska vokalna skupina Anakrousis, ki jo vodi Jari Jarc, priložnostno besedo pa je podala predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila. Enotedenskega seminarja, ki te dni dni poteka v Trstu, se udeležuje 35 mladih iz enajstih različnih evropskih manjšin. Naslov seminarja Trenirajmo arhitekte so mladi organizatorji izbrali kot simbol gradnje mostov med različnimi kulturami.  Navzoče je priložnostno nagovorila Ksenija Dobrila. Pohvalila je naslov seminarja, saj v manjšinski sredi pogrešamo uspešno liderstvo: potrebo po mladih izobraženih ljudeh, ki bi prevzeli odgovornost za odločanje, motivacijsko vodenje in učinkovito sporočanje. Mladim pripadnikom različnih evropskih manjšin je podala zgodovinski oris naše skupnosti ter težave, ki jih ugotavlja po dvoletnem predsedovanju paritetnemu odboru: ena od teh je gotovo zaščita slovenščine, ki zahteva prepričevanje in dogovarjanje na vseh nivojih – od navadnega uradnika do vladnega omizja: »Prevelikokrat namreč trčimo ob okorelo topoglavost birokracije ali ob sredotežne silnice, ki tomlačijo državljanstvo z nacionalno enovitostjo.« Po drugi strani pa lahko opazimo tudi pozitivne premike, kakor je vse večja želja po poznavanju slovenskega jezika ter povečanje vpisov na slovenske šole. Dobrilova je zaključila s pozivom mladim: »Na potezi ste – s kompetentnim znanjem, mladostno energijo in osveščenostjo se lotite upravljanja manjšinskih dinamik in širšega prostora naše skupne domovine Evrope. Prevetrite to oblastniško gerontološko družbo z novo izvirnostjo, tehnološkim znanjem ter s svežino prodorne, zanosne misli.«

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava