Sreda, 06 december 2023
Iskanje

Plesni tečaj na daljavo - Stu ledi iz Boršta

Na vrsti je še zadnji ples, ki ga predstavlja Tržaška folklorna skupina Stu ledi

Boršt |
23. maj. 2022 | 11:32
Dark Theme

Spletni tečaj tržaških ljudskih plesov zaključujemo z najbolj znanim, po katerem se naša folklorna skupina tudi imenuje: Stu ledi. Spada med najstarejše tržaške plese, saj je varianta poloneze, meščanskega plesa, ki so ga na večjih plesnih prireditvah zaplesali uvodoma. Ples se pričenja z istoimensko pesmijo, s katero so parterji, fantje, ki so pripravili veselico, vabili na ples in imeli pravico do prvega plesa.

Zapisala ga je Tončka Marolt v Borštu leta 1965. Melodijo je zaigral in nato zaplesal Miloš Marc (r. 1886). Leta 1971 je ples zapisal tudi Stojan Petaros, notni zapis pa Nadja Kriščak. Melodija je v tričetrtinskem valčkovem taktu.

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

Ples ima tri dele, v prvem priplešejo pari na plesišče, v drugem in tretjem pa izvajajo figure medsebojnega priklanjanja plesalcev v paru.

PRVI DEL – PRIHOD

Plesalec in plesalka stojita drug nasproti drugemu. Plesalec prime s svojo desno roko plesalkino levico v višini pasu, preostali roki položita v bok.

Na predtakt prenese plesalec težo na desno nogo (plesalka levo) in z boki izvede zib v desno (levo). V prvem taktu sledi bočni korak v levo oz. desno z zibom bokov v levo oz. desno, prikorak desne (leve) z zibom bokov v desno (levo), korak z levo (desno) na mestu z zibom bokov v levo (desno). Pri zadnjem koraku na mestu se hkrati izvede četrt obrata v levo (plesalka v desno), tako da sta plesalca sedaj vštric in sta prijeti roki iztegnjeni v naprej. V drugem taktu bom opisal le plesalčeve korake, plesalka jih namreč izvaja simetrično. Kratek bočni korak z desno v desno in zibom z boki v desno. Pri tem se desni bok plesalca približa levemu plesalkinemu. Nato počne kratek bočni korak z levo v levo in zibom z boki v levo, pri čemer se plesalca rahlo oddaljita. Sledi korak z desno na mestu, zib z boki v desno in hkrati četrt obrata v levo. Pri zadnjem koraku sta plesalca spet v začetni drži. Vse se ponovi še osemkrat, skupno 16 taktov.

DRUGI DEL – MEDIGRA »MINUET«

V tem delu plesalka pleše isto kot plesalec. Oba stojita drug nasproti drugemu z rokami v bokih. V prvem taktu kreneta s korakom z desno nogo v nazaj in rahlim priklonom gornjega dela telesa naprej v desno, nato nadaljujeta s korakom z levo nogo v naprej in zravnata gornji del telesa ter zaključita s korakom z desno nogo na mestu. V drugem taktu podobno kot v prvem kreneta s korakom tokrat z levo nogo v nazaj in rahlim priklonom gornjega dela telesa naprej v levo, sledi korak z desno nogo v naprej, ko se plesalca zravnata in stopita z levo nogo na mestu. Ponovijo se še enkrat koraki prvega in drugega takta. Sledi enajst korakov v naprej z zibi z boki, pri čemer se plesalec in plesalka vrtita drug okoli drugega in se leva boka izmenično oddaljujeta in približujeta.

TRETJI DEL – PLES

Tudi v tem delu pleše plesalka isto kot plesalec. Ples je podoben kot pri drugemu delu, vendar se plesalca izmenično oddaljujeta in približujeta. V prvem taktu stopita korak z desno nogo nazaj in rahlo priklonita naprej v desno, po prikoraku leve noge se zravnata in zaključita s korakom z desno nogo na mestu. V drugem taktu bosta korak naredila najprej z levo nogo nazaj in rahel priklon gornjega dela telesa naprej v levo, po prikoraku desne noge in zravnanjem gornjega dela telesa, zaključita s korakom z levo nogo na mestu. V tretjem taktu bosta prvi korak storila z desno nogo naprej, nato pa rahel (osmino obrata) zasuk gornjega dela telesa v desno, prikorak leve noge in korak z desno nogo na mestu. Četrti takt: korak z levo nogo naprej, zasuk gornjega dela telesa za četrt obrata v levo, prikorak desne noge, korak z levo nogo na mestu in zasuk gornjega dela telesa za osmino obrata v desno. Ti štirje takti se ponovijo še dvakrat. Sledijo isti koraki kot pri prvem in drugem taktu medigre »minueta«, v zadnjih dveh taktih (15. in 16.) se oba plesalca zavrtita vsak zase za cel obrat v desno ali pa plesalka izvede vrtenico v desno pod iztegnjeno plesalčevo desnico.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava