Četrtek, 29 september 2022
Iskanje

Goriška občina bo dobila načrt za odstranjevanje arhitektonskih ovir

Ko bo načrt odobren, bo občina lahko zaprosila za sredstva za njegovo uresničitev

Gorica |
10. avg. 2022 | 6:25
Dark Theme

Goriška občina bo predvidoma jeseni predstavila svoj načrt za odstranjevanje arhitektonskih ovir (PEBA, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), ki ga bo moral sprejeti občinski odbor, nato pa še občinski svet. Ko bo občina opremljena s tem načrtom, bo lahko tudi zaprosila deželno upravo za sredstva za njegovo uresničitev.

Dosedanja odsotnost načrta seveda ne pomeni, da doslej ni bilo ukrepov za odstranjevanje ovir, s katerimi se soočajo invalidi, slepi in slabovidni ter drugi, ki imajo tako ali drugače težave s premikanjem. Pozornost do teh vprašanj zagotavlja tudi prisotnost referenta za invalide v občinskem odboru za gradnjo. To vlogo ima Giampiero Licinio, deželni predsednik zveze Fish (Federazione italiana per il superamento degli handicap), ki si prizadeva za premoščanje težav invalidov. Pri vsakem infrastrukturnem delu namreč jemljejo načrtovalci v poštev tudi njegovo dostopnost za vse kategorije uporabnikov. Tako je bilo tudi pri končni postaji avtobusov na začetku Verdijevega korza v Gorici, kjer se dela sicer še niso povsem zaključila, spremembe pa so že vidne. Široki pločniki in udobne klančine bodo tako omogočali varen prehod za vozičke. Podobna dela so bila pred nekaj meseci tudi izvedena pred železniško postajo, kjer so ravno tako uredili območje, kjer potniki vstopajo in izstopajo z avtobusa. Tla so tudi opremili z opozorilnimi taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne.

»Gorica je v povprečju kar na dobrem z vidika dostopnosti, seveda pa so še kraji, kjer bi se lahko marsikaj izboljšalo. Mestno središče, na primer, je veliko bolje urejeno kot ostali predela mesta, kot se sicer dogaja povsod. Na dostopnosti do avtobusov je svoj čas že začela delati nekdanja Pokrajina. Če pa na zadevo gledamo globalno, moramo poudariti, da se dostopnost ne konča pri pločnikih. Tudi v vidiku vse večjega priliva turistov zaradi Evropske prestolnice kulture 2025 bi bilo treba, na primer, urediti dostopnost stranišč,« pravi Giampiero Licinio.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava