Petek, 09 december 2022
Iskanje

Kam s Primorskim dnevnikom v letu 2020?

Tokrat v Mehiko, Berlin, Emilijo in na Portugalsko

1. jan. 2020 | 9:00
Dark Theme

Tradicionalni Izleti Primorskega dnevnika, spet jih bo štiri, nas bodo med aprilom in majem prihodnjega leta popeljali v Mehiko, Berlin, Emilijo in Portugalsko. Podrobnosti o potovanjih objavljamo v povezanih vsebinah, hkrati pa zveste popotnike opozarjamo, da bo vpisovanje v torek, 7. januarja 2020, od 9. do 11. ure na sedežu Primorskega dnevnika, Ulica Montecchi 6, Trst in v Kulturnem domu, Ulica Brass 20, Gorica.

MEHIKA od 14. do 26. marca 2020 v organizaciji agencije AURORA VIAGGI

BERLIN od 21. do 25. maja 2020 v organizaciji agencije AURORA VIAGGI

EMILIJA od 19. do 22. aprila 2020 v organizaciji agencije AURORA VIAGGI

PORTUGALSKA od 8. do 15. maja 2020 v organizaciji Krutove turistične agencije ADRIATIC Srl

Vpisovanje in pogoji za potovanja v organizaciji agencije AURORA

Ob vpisu je treba poleg akontacije izročiti točne osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in telef. številko) oz. osebno izkaznico ali potni list v originalu ali fotokopijo.

Programi in cene: programi so okvirni in pri njih lahko pride do sprememb zaradi spremembe voznih redov ali drugih okoliščin, do katerih bi lahko prišlo do datuma posameznih odhodov.

Datumi potovanj so tudi okvirni in bodo potrjeni, ko bo vpisovanje zaključeno in bo znano točno število prijavljenih.

Pri ceni potovanj bi lahko prišlo do sprememb v primeru spremembe cene naftnih derivatov, letalskega prevoza ali letaliških in drugih taks. Cena letaliških taks se stalno spreminja, fiksira se le ob tiskanju letalske vozovnice. Ko je letalska vozovnica izdana, postane cena dokončna in niso več možne nikakršne spremembe v zvezi z letom, vsaka sprememba je podvržena strogim omejitvam in penalom. Zakon določa, da potnik v primeru, da se cena potovanja poveča za več kot 8 odstotkov, potovanje lahko odpove brez odpovednih stroškov. Morebitno spremembo cene mora organizator potovanja sporočiti udeležencem za potovanje v Mehiko najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja, za potovanji v Berlin in Emilijo pa najkasneje 7 dni pred začetkom potovanja.

O vseh morebitnih spremembah boste obveščeni preko našega dnevnika.

Objavljene cene veljajo za člane Zadruge Primorski dnevnik in naročnike Primorskega dnevnika. Za vse ostale prijavljene je cena potovanja višja za 30 evrov.

Dokumenti in zavarovanja:

Za potovanje v Mehiko je potreben potni list veljaven še 6 mesecev po zaključku potovanja. Po Evropi in Italiji se potuje z veljavno osebno iskaznico. Zdravstveno zavarovanje za nezgode med potovanjem je vključeno v ceni potovanja.

Cepljenje ni potrebno za nobeno potovanje, svetujemo pa posvet pri svojemu zdravniku.

Za vsa potovanja je v ceni vključeno zavarovanje proti odpovedi. V primeru odpovedi bo zavarovalnica preučila vaš primer in na podlagi priložene dokumentacije ugotovila, ali je odpoved utemeljena oziroma, če je v skladu s pogoji, ki so navedeni v zavarovalni pogodbi, ki jo boste dobili ob vpisu na potovanje.

Odpovedni roki za morebitno odpoved potovanja so naslednji:

Berlin in Emilija: penale za odpoved do 30 dni (upoštevajo se vedno delavniki, izključene so sobote, nedelje in prazniki ter dan sporočila in dan odhoda) pred začetkom potovanja znaša 10%, od 29 do 21 dni 20%, od 20 do 15 dni 30%, od 14 do 8 dni 50%, od 7 do 4 dni 80% na celotno ceno potovanja. Tri (ali manj) delovne dni pred začetkom potovanja tega ni več mogoče odpovedati in prijavljenec v primeru odpovedi izgubi celotni znesek.

Mehika: penale za odpoved do 30 dni (upoštevajo se vedno delavniki, izključene so sobote, nedelje in prazniki ter dan sporočila in dan odhoda) pred začetkom potovanja znaša 20%, od 29 do 21 dni 40%, od 20 do 10 dni 60%, od 9 do 4 dni 80% na celotno ceno potovanja. Tri (ali manj) delovne dni pred začetkom potovanja tega ni več mogoče odpovedati in prijavljenec v primeru odpovedi izgubi celotni znesek.

Obstaja možnost, da že prijavljenega potnika zamenja drug potnik z veljavnim osebnim dokumentom in s privoljenjem tistega, ki deli sobo s potnikom, ki je odpovedal potovanje. Pri potovanjih z letalom je sprememba imena podvržena potrditvi letalske družbe in NI vedno mogoča.

Akontacije, ki jih je treba vplačati ob vpisu, so naslednje:

MEHIKA 1000 evrov, BERLIN 350 evrov, ITALIJA 200 evrov

Drugo akontacijo in saldo, ki bo najkasneje 15 dni pred odhodom, bo potrebno poravnati direktno v agenciji.

Zneske boste lahko poravnali s čekom, s kartico Pagobankomat ali z bančnim nakazilom (podatke vam bomo posredovali ob vpisu).

Tehnični organizator potovanj je agencija AURORA VIAGGI s.r.l., Trst; Licenca Dežele Furlanije-Julijske krajine št. 0120/TUR/99; vpis REA Trst št. 113456/11401/98; obvezno zavarovanje pri EUROPASSISTANCE št. 8620776 z dne 03. 1. 13. Jamstveni sklad FILODIRETTO ASSICURAZIONI SPA št. 6006000261/b.


Vpisovanje in izvleček splošnih pogojev za turistični paket za potovanje na Portugalsko

Vpisovanje: v torek, 7. januarja 2020, od 9. do 11. ure na sedežu Primorskega dnevnika, Ulica Montecchi 6, Trst in v Kulturnem domu, Ulica Brass 20, Gorica.

Ob vpisu je treba vplačati akontacijo s čekom, bankomatom ali gotovino ter posredovati osebne podatke – ime in priimek, kraj in datum rojstva, naslov, davčni kodeks, telefonsko številko in morebiti številko prenosnega telefona.

Dokumenti: fotokopija osebne izkaznice.

Program in cena: program je okviren, možne so spremembe pri poteku zaradi menjav urnikov, tudi ogledi bodo lahko drugače razvrščeni, kar pa ne bo spremenilo celotne vsebine potovanja. Datumi bodo dokončno potrjeni, ko bo vpisovanje zaključeno.

Pri ceni potovanja bi lahko prišlo do sprememb v primeru spremembe cene naftnih derivatov, letalskega prevoza ali letaliških in drugih taks. Cena letaliških taks se stalno spreminja, fiksira se le ob tiskanju letalske vozovnice. Ko je letalska vozovnica izdana, postane cena dokončna in niso več možne nikakršne spremembe v zvezi z letom, vsaka sprememba je podvržena strogim omejitvam in penalom. Morebitno spremembo cene je organizator potovanja dolžan sporočiti udeležencem najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja.

O vseh spremembah bodo izletniki obveščeni preko našega dnevnika.

Navedena cena potovanja velja za člane Zadruge Primorski dnevnik in za naročnike Primorskega dnevnika. Ostali prijavljeni doplačajo 30,00 evrov.

Odpovedni roki: prijavljencu, ki odstopi od potovanja bodo zaračunani vpisni stroški in penale kot sledi:

penale 10% za odpoved do 30 koledarskih dni ( izključene so sobote, nedelje in prazniki ter dan sporočila in dan odhoda) pred začetkom potovanja; penale 20% kvote od 29 do 22 delovnih dni pred datumom odhoda; penale 30 % kvote od 21 do 15 delovnih dni pred datumom odhoda; penale 50% kvote od 14 do 10 delovnih dni pred datumom odhoda; penale 78% kvote od 9 do 3 delovnih dni (izključena vsekakor sobota) pred datumom odhoda; penale 100% celotne kvote po preteku navedenih terminov.

V zvezi z letalskim prevozom je še dodaten penale v višini 100% kvote letalskega prevoza, vključno z letališko takso na dan rezervacije (v našem primeru, od 10. februarja 2020 dalje, € 340,00 po osebi). Ni predvideno nikakršno povračilo za tistega, ki bi odstopil med potekom potovanja.

Obstaja možnost, da prijavljenega potnika zamenja drug potnik z veljavnim osebnim dokumentom in s privoljenjem tistega, ki morebiti deli sobo s potnikom, ki je odpovedal potovanje. Sprememba je vsekakor podvržena potrditvi letalske družbe in ni vedno mogoča.

Izpeljava: potovanje bo izpeljano ob najmanjšem številu vpisanih in sicer 25 oseb.

Zavarovanje: v navedeni ceni je vključeno minimalno zdravstveno zavarovanje in minimalno zavarovanje za prtljago. Na željo posameznika je možno dodatno zavarovanje za odpoved.

Akontacija: ob vpisu je treba plačati akontacijo v višini 500,00 evrov, druga akontacija 700,00 evrov do 13. marca, celotna cena potovanja mora biti poravnana vsaj tri tedne pred datumom odhoda.

Informacije: vse dodatne informacije in naknadne prijave v uradu Adriatic Srl, Ulica Cicerone 8 z urnikom 9.00-13.00 in 15.00 – 17.00 od ponedeljka do četrtka, ob petkih 9. do 13. ure.

ZAVAROVALNA POLICA: Polizza RC Compagnia Allianz Global Assistance n° 112367550; POLICA VELIKA TVEGANJA: Unipol št. 1/72444/319/104271440 s kritjem € 31.500.000,00; polica za kritje nelikvidnosti IMA ITALIA ASSISTANCE št. T003/2016; Tehnična organizacija: Julia Viaggi – Trieste LICENZA n. 689 dd 09/09/1993

OBVEZNO OBVESTILO v smislu čl. 17 zakona št. 38 z dne 6. februarja 2006 – Italijanska zakonodaja kaznuje z priporom prekrške glede prostitucije in pornografije mladoletnih tudi zagrešenih v inozemstvu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava